Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu oraz ochrony ich danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Korzystając z serwisu, każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że gromadzone dane przesyłane są do PSSE na dwa sposoby:

 • dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego,
 • dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z serwisu.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz, opcjonalnie, numer telefonu. Wiadomość taka, wraz z danymi kontaktowymi przekierowywana jest do konkretnej na adres e-mail PSSE w Sandomierzu. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

Gdy użytkownik korzysta z serwisu www.psse-sandomierz.pl serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych plików cookies.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies i mają także możliwość ich blokady.

W serwisie www.psse-sandomierz.pl używane są:

 • cookies wskazujące wypełnienie ankiety/sondy,
 • cookies w bramkach na oznaczenie, że została przeczytana klauzula zastrzegająca dostęp do informacji,
 • cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
 • cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
 • cookies utworzone w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące uprawnienia:

 • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 • prawo dostępu do jej danych osobowych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Korzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Administratorem Danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz.

Dokładamy starań, aby chronić serwis www.psse-sandomierz.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz systematycznie kontrolujemy nasze zasady przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności.