Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczególnymi.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu przy ul. Frankowskiego 8 , 27-600 SANDOMIERZ w godzinach: 7.25- 15.00.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.