Pracą Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lek. wet. Leszek Zbrojkiewicz będący jednocześnie jej dyrektorem. 

 1. Dyrektor Stacji : 
  1) kieruje Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, 
  2) reprezentuje Stację na zewnątrz, 
  3) jest przełożonym pracowników Stacji.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 1. Oddział Nadzoru Sanitarnego w skład którego wchodzą:
  •  Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska 
  •  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 
  •  Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
  •  Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
  •  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 
  •  Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego
 2. Oddział Laboratoryjny w skład którego wchodzą:
  •  Pracownia Badania Wody,
  •  Pracownia Badania Żywności
  •  Pracownia Bakteriologii
  •  Pracownia Pożywek
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny w skład którego wchodzą:
  •  Sekcja Administracyjna 
  •  Ekonomiczna 
 4. Stanowisko Pracy do Spraw Informatyzacji 
 5. Stanowisko pracy do Spraw Kadr, Organizacji i Szkoleń,
 6. Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Informacji
 7. Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
 8. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 9. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych 
 10. Stanowisko pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej 
 11. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
 12. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego