Sprawozdania finansowe za rok 2019

Plików:
Data 2020-05-14
Wielkość pliku 222.3 KB
Pobieranie 226

Data 2020-05-14
Wielkość pliku 268.35 KB
Pobieranie 217

Data 2020-05-14
Wielkość pliku 216.62 KB
Pobieranie 186

Data 2020-05-14
Wielkość pliku 209.78 KB
Pobieranie 207

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 223.02 KB
Pobieranie 557

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 268.1 KB
Pobieranie 570

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 216.9 KB
Pobieranie 574

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 210.03 KB
Pobieranie 572

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczególnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczególnymi.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych, sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Administratora Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu  ul. Frankowskiego 8.