Sprawozdania finansowe za rok 2019

Plików:
Data 2020-05-14
Wielkość pliku 222.3 KB
Pobieranie 317

Data 2020-05-14
Wielkość pliku 268.35 KB
Pobieranie 305

Data 2020-05-14
Wielkość pliku 216.62 KB
Pobieranie 267

Data 2020-05-14
Wielkość pliku 209.78 KB
Pobieranie 293

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 223.02 KB
Pobieranie 661

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 268.1 KB
Pobieranie 673

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 216.9 KB
Pobieranie 689

Data 2019-05-09
Wielkość pliku 210.03 KB
Pobieranie 685

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczególnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczególnymi.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych, sporządzony wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Administratora Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu  ul. Frankowskiego 8.