Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składają się zajmowane nieruchomości w Sandomierzu, mienie ruchome służące działalności Stacji.
W skład majątku Stacji wchodzą w szczególności:- działka o powierzchni 1519 m² i budynek o powierzchni . 652,10 m² - sprzęt laboratoryjny do podstawowych badań fizykochemicznych wody, bakteriologicznej diagnostyki schorzeń jelitowych.