Kontakt

Informacje adresowe PSSE Sandomierz


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu

27-600 Sandomierz,
ul. Frankowskiego 8

NIP 864-15-91-565 * REGON 830341023

telefon: (15) 832 22 63,
fax: (15) 832 32 58 
e-mail: psse.sandomierz[at]pis.gov.pl; psse.sandmierz[at]wsse-kielce.pl

Skrzynka podawcza ePUAP - /InspekcjaSanitarnaSandomierz/SkrytkaESP


Telefon alarmowy - 606 825 157

Czynny poza godzinami urzędowania wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu zagrożeń zdrowia lub życia.


Dane kontaktowe - Komórki wewnętrzne - PSSE Sandomierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu:

Leszek Zbrojkiewicz

tel: 15 832 22 63

e-mail: l.zbrojkiewicz[at]psse-sandomierz.pl


Oddział Nadzoru Sanitarnego


Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

tel: 15 832 22 63 wew. 15

e-mail: epid[at]psse-sandomierz.pl

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

tel: 15 832 22 63 wew. 16

e-mail: hk[at]psse-sandomierz.pl

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

tel: 15 832 22 63 wew. 14

e-mail: zywnosc[at]psse-sandomierz.pl

Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy

tel: 15 832 22 63 wew. 19

e-mail: hp[at]psse-sandomierz.pl

Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego

tel: 15 832 22 63 wew. 17

e-mail: nz[at]psse-sandomierz.pl

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

tel: 15 832 22 63 wew. 21

e-mail: hdm[at]psse-sandomierz.pl


Oddział Laboratoryjny


Pracownia Badania Wody

tel. 15 832 22 63 wew. 22

e-mail: lab.hk[at]psse-sandomierz.pl

Pracownia Badania Żywności

tel: 15 832 22 63 wew. 26

e-mail: lab.zywnosc[at]psse-sandomierz.pl

Pracownia Bakteriologii

tel: 15 832 22 63 wew. 24

e-mail: lab.mikrobiologia[at]psse-sandomierz.pl


Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

tel: 15 832 22 63 wew. 23

e-mail: ksiegowosc[at]psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Kadr, Organizacji i Szkoleń

tel: 15 832 22 63 wew. 11

e-mail: kadry[at]psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji

tel: 15 832 22 63 wew. 21

e-mail: statystyka[at]psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

tel: 15 832 22 63 wew. 20

e-mail: pzioz[at]psse-sandomierz.pl

Stanowisko Pracy ds. Informatyzacji

tel: 15 832 22 63 wew. 17

e-mail: informatyk[at]psse-sandomierz.pl