wycofanie_papierosy

Dzisiaj zostają wycofane ze sprzedaży papierosy mentolowe, smakowe oraz „klikane”.

Nowe przepisy są efektem prac Komisji Europejskiej, która stoi na stanowisku, że papierosy powinny mieć smak tylko i wyłącznie tytoniu. Ponadto zmiany te mają na celu zniechęcać do sięgania po papierosy, wszystkich palaczy a szczególnie młodych ludzi.