Drukuj
Odsłony: 176
szkola_wolna_od_uzywek

Główny Inspektorat Sanitarny ogłasza konkurs na film krótkometrażowy „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Szczegółowy Regulamin Konkursu określający zasady konkursu podlega publikacji na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl
Aktualności dotyczące konkursu zamieszczane są na stronie Facebook Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl oraz www.gis.gov.pl