7 czerwca 2019 r. jest dniem inauguracji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day). Tematem przewodnim  jest „Bezpieczeństwo żywności, biznes każdego”.

Więcej informacji na stronie GIS 

oraz stronie WHO