W 2019 roku tematem Światowego Dnia Zdrowia  (World Health Day)  jest uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care - PHC).

Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu Światowego Dnia Zdrowia. W tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. Będzie również zaznaczona rola zaangażowania specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej na temat Światowego Dnia Zdrowia:

World Health Day in 2019 and previous years
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

WHD day Campaign in 2019
https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019