Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu sandomierskiego do III edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Główny Inspektorat Sanitarny w pierwszej połowie 2019 roku,  zamierza przeprowadzić III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień.

W tym roku, w celu wzbudzenia większego   zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do 15 kwietnia 2019 r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe. W terminie do 6 maja 2019 jury na poziomie powiatowym przesyła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 1 pracę, która została najlepiej oceniona. Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które ocenia prace konkursowe.

W terminie do 20 maja 2019 jury na poziomie wojewódzkim przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę, która została najlepiej oceniona.

Główny Inspektor Sanitarny w terminie do 20 maja 2019 powołuje komisje konkursową na poziomie krajowym. Komisja konkursowa na poziomie krajowym w terminie do 3 czerwca 2019 oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisje na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału w dniu  14 czerwca 2019 w Warszawie. Informacja o miejscu  i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana laureatom w terminie do 5 czerwca 2019.

Dla laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów  sportowych w wysokości 3000 zł – za pierwsze miejsce, 2000 zł za drugie miejsce  oraz 1000 zł – za trzecie miejsce.          

Załączniki:

Plików:
Data 2019-02-22
Wielkość pliku 568.49 KB
Pobieranie 113
Data 2019-02-22
Wielkość pliku 201.04 KB
Pobieranie 108
Data 2019-02-22
Wielkość pliku 413.33 KB
Pobieranie 95
Data 2019-03-29
Wielkość pliku 160.01 KB
Pobieranie 81

Jednocześnie informuję, że wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl