nowe narkotyki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu  informuje, że dnia 15.01.2020 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. W wyniku współpracy został opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny poradnik pt. „Nowe narkotyki-poradnik dla nauczycieli”.