Dnia 31 marca 2017 r. odbyła się w Bursie Szkolnej w Sandomierzu „I Powiatowa Konferencja Profilaktyki  Zdrowotnej”, której tematem przewodnim były DOPALACZE oraz stan psychiczny i emocjonalny młodzieży.

W konferencji brali udział nauczyciele, pedagodzy z placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele samorządu lokalnego, pielęgniarki szkolne i środowiskowe, przedstawiciele opieki społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz instytucje zajmujące się profilaktyką uzależnień.

Uczestników konferencji powitał Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Pan Janusz Suszyna  i  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Pan Marek Niedbała. 

W dalszej części konferencji głos zabrali:

  • Pani Jadwiga Mroczek psycholog z Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej MONAR w Stalowej Woli,
  • Pan Sebastian Wołos z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu,
  • st. post. Beata Lipiarz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu,
  • lek. med. Alicja Przybylska z Oddziału Psychiatrycznego i Detoksykacji w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu,
  • Pan Michał Domka psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej      w Sandomierzu,
  • Pani Ewa Ziemkiewicz Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach,
  • Pan Radosław Gruss Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Monika Kozera – Wierzchoś  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu.

Celem konferencji było przekazanie informacji na temat substancji psychoaktywnych jakimi są dopalacze, aktualna sytuacja epidemiologiczna zatruć dopalaczami, skutki prawne popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych przez osoby nieletnie, stan psychiczny młodzieży wynikający z doświadczeń w pracy zawodowej lekarza psychiatry, postępowanie z dziećmi i młodzieżą w przypadku interwencji kryzysowej, wpływ dopalaczy na występowanie depresji, problem społeczny oraz aktualności dot. środków zastępczych tzw.„dopalaczy” prezentowany w oparciu o doświadczenia w pracy zawodowej. Słuchacze poznali skuteczne metody prowadzenia terapii z osobami po inicjacji ze środkami psychoaktywnymi na przykładzie programu interwencyjno-profilaktycznego FreDgoes net. 

Organizatorzy konferencji: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu. Współorganizatorzy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu,  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, Bursa Szkolna w Sandomierzu.