nowe_narkotyki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu  informuje, że dnia 15.01.2020 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. W wyniku współpracy został opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny poradnik pt. „Nowe narkotyki-poradnik dla nauczycieli”.

 

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” – to główne hasło rozpoczętej w dniu 2 kwietnia 2019 roku kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

21 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem”.