Informujemy, że dzień 11.05.2019 r. (sobota) jest dniem pracującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, natomiast 02.05.2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  • dzień 4 maja 2018 r. jest się dniem wolnym od pracy,
  • dzień 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.