Zadania realizowane w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, m.in:

  • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego 
  • uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
  • kontrolowanie obiektów w trakcie realizacji inwestycji

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.