W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 PPIS W SANDOMIERZU  PRZYPOMINA INFORMACJE DOTYCZĄCE

ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2 ORAZ ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. Aktualne zasady i ograniczenia - https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 2. Koronawirus informacje i zalecenia - https://www.gov.pl/web/koronawirus
 3. Koronawirus pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 1. Zalecenia GIS - http://pis.lodz.pl/data/other/02_-_zalecenia_gis_i_instrukcja_mycia_r_.pdf
 2. Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi –

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/

 1. Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami.

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

 

 1. Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem.pdf

           

 1. Informacje dla seniorów http://pis.lodz.pl/data/other/08_-_informacja_dla_seniorow.pdf
 2. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

 1. Zasady kwarantanny http://pis.lodz.pl/data/other/06_-_informacja_-_zasady_kwarantanny.pdf
 2. Zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/glowny-inspektorat-sanitarny-przypomina-zasady-dotyczace-opuszczania-kwarantanny/

 

Jednocześnie PPIS informuje, że rekomenduje, przeprowadzanie dezynfekcji przestrzeni wspólnych

 w budynku, powierzchni dotykowych zgodnie z zaleceniami dla zarządzających budynkami mieszkalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

158322263, 158322322 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00,

poza godzinami pracy stacji tel. 606825157

19.07.2020r.