Logo_PIS

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU POSZUKUJE OSÓB  Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO PODRÓŻUJĄCYCH  PROMEM NOVA STAR 

W DNIU 14.06.2020 r. Z NYNASHAMN DO GDAŃSKA. PROSIMY O PILNY KONTAKT TELEFONICZNY 606 825 157

rolnictwo

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.