Zadania w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego, m.in:

  • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń

  • Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych

  • Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń

  • Nadzór w zakresie szczepień ochronnych

  • Nadzór nad warunkami higieniczno –sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

  • Udzielanie porad, informacji oraz prowadzenie szkoleń w zakresie zagadnień przeciwepidemicznych

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.