Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Pobierz materiały:

Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2 (2)