Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 16.08.2019 r. w sprawie jakości wody w MOWdK w Koprzywnicy, ul. Floriańska - Brodzik Nr 2