Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 19.07.2019 r. w sprawie jakości wody w MOWdK w Szymanowicach Dolnych