Logo_PIS

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 28.02.2020 r.

Logo_PIS

wody-olig-loga

Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych)

Logo_PIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Samborzec-Szewce