Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 05.10.2018 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Szkoły Podstawowej w Ossolinie

  1. Co to jest legioneloza i legionelozowe zapalenie płuc, jak może się objawiać? Kiedy dochodzi do zakażenia? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

W związku z narastającymi przypadkami przekroczeń norm pozostałości środków ochrony roślin oraz stosowania substancji niedopuszczonych w danej uprawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien m.in.: