Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 11.07.2019 r. w sprawie jakości wody w MOWdK w Szymanowicach Dolnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 11.07.2019 r. w sprawie jakości wody w MOWdK w Koprzywnicy, ul. Floriańska - Brodzik Nr 1

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).