Logo_PIS

Komunikat i ocena MWOdK w Koprzywnicy

 

Bieżąca ocena jakości wody MOWDK w Koprzywnicy.pdf

Komunikat jakości wody.pdf

Logo_PIS

W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2020 r. wideokonferencji z wojewodami uprzejmie informuję, iż Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia.