Logo_PIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Samborzec-Szewce

Logo_PIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 11.12.2019 r. dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Samborzec-Szewce, instalacja wewnętrzna Ośrodek Zdrowia Chobrzany 

Logo PIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Góry Wysokie