14. edycja Konkursu Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” stanowi jeden z elementów kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą na lata 2018–19, której celem jest wyróżnienie organizacji aktywnie zarządzających ryzykiem związanym z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

Ulotka konkursu.pdf