Zadania w zakresie Higieny Środowiska Pracy, m.in:

Zadania PIS dotyczą nadzoru nad warunkami środowiska pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska pracy oraz zapobieganiu powstawania chorób zawodowych.

  • Nadzór w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy oraz bezpieczeństwa i higieny
  • Nadzór w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy dot. prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego dot. chorób zawodowych

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.