Zadania w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży, m.in:

  • Ocena warunków zdrowotnych środowiska fizycznego placówek oświatowo-wychowawczych
  • Nadzór w zakresie higieny procesów nauczania
  • Kontrola wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku i rekreacji
  • Nadzór sanitarny nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Dokonywanie analiz i ocen z zakresu warunków nauki i wypoczynku

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.