Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu przypomina, że rolnicy prowadzący produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego (owoców, warzyw, zbóż, ziół oraz grzybów hodowlanych) oraz prowadzący sprzedaż bezpośrednią tych produktów mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Organem właściwym w sprawach rejestracji na terenie powiatu sandomierskiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz.

We wniosku należy podać zakres i wielkość produkcji, rodzaj produktów pochodzenia roślinnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1, pkt.4 i art. 104 ust. ww. ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu przypomina także o obowiązkach ciążących na plantatorach i punktach skupu owoców miękkich w tym truskawek i malin w zakresie stosowania zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Do pobrania:

Nie można znaleźć pobieranego pliku. ID=12
{preview_player}