Podstawowe informacje dotyczące norowirusów, jak zapobiec zakażeniu świeżych i mrożonych owoców i warzyw wirusami, które powodują zatrucia pokarmowe, oraz drogi możliwych zakażeń człowieka norowirusem

"Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego" (Warszawa, grudzień 2017r.).

„Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny” (2017/C 163/01).