targowiska_gis

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu przypomina, że rolnicy prowadzący produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego (owoców, warzyw, zbóż, ziół oraz grzybów hodowlanych) oraz prowadzący sprzedaż bezpośrednią tych produktów mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.